Godło Polski

Samorząd

Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024

TERMIN

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

IX

 

1. Inauguracja roku szkolnego Przygotowanie dekoracji. Przygotowanie uczniów do udziału w poczcie sztandarowym.
2. Wznowienie działalności SU Wybranie samorządów klasowych. Przeprowadzenie wyborów do Rady SU. Opracowanie planu pracy.
3. Dzień Chłopaka Gazetka okolicznościowa. Imprezy klasowe. Życzenia dla wszystkich chłopców.

X

 

 

 

 

1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej Gazetka okolicznościowa. Włączenie się w przygotowania
do uroczystości.
2. Przyjęcie nowych uczniów w poczet szkoły Apel okolicznościowy.

XI

 

1. Pamiętamy o Miejscach Pamięci Zapalenie zniczy na grobach harcerzy i żołnierzy. Odwiedzanie grobów zmarłych pracowników szkoły.
2. Dzień Odzyskania Niepodległości Zgłoszenie szkoły do obchodów ogólnopolskich.
3. Andrzejki Imprezy klasowe. Gazetka okolicznościowa. Dyskoteka.

XII

1. Mikołajki Gazetka okolicznościowa.
2. Święta Bożego Narodzenia Okolicznościowa gazetka.

I

1. Podsumowanie pracy
w I semestrze.
Zebranie rady SU. Ewaluacja planu.

II

1. Szkolne Walentynki Organizacja poczty walentynkowej.
2. Dzień Bezpiecznego Internetu Włączenie się o organizację akcji.

III

1. Dzień Kobiet Słodkie wypieki dla koleżanek wykonane przez uczniów Szkoły Branżowej I stopnia. Nagranie życzeń na stronę internetową szkoły.
2. Światowy Dzień Zespołu Downa (Dzień kolorowej skarpetki) Włączenie się w organizację obchodów.

IV

1. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Gazetka okolicznościowa. Włączenie się w organizację obchodów.

V

1. Uchwalenie Konstytucji 3 maja Gazetka okolicznościowa.

VI

1. Dzień Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym Wsparcie działań organizacyjnych pikniku.
2. Podsumowanie pracy SU

 

Zebranie podsumowujące działania SU w bieżącym roku szkolnym.
3. Zakończenie roku szkolnego Włączenie się w przygotowania
do uroczystości. Przygotowanie uczniów do udziału
w poczcie sztandarowym.

Cały rok

Udział w akcjach: Góra Grosza, Zbieramy nakrętki. Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. Organizacja  zbiórki nakrętek i monet.
Wróć na górę