Godło Polski

Grupa wsparcia

Spotkania organizowane w ramach Grupy Wsparcia adresowane są do rodziców i opiekunów uczniów oraz wychowanków Zespołu Placówek w Łukowie oraz rodziców uczestników programu „Za Życiem”, WWRD, Rehabilitacja 25+ oraz pracowników Zespołu Placówek w Łukowie.

Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu i nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się użytecznymi informacjami, udzieleniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego.

Odbywają się również zajęcia warsztatowe, tematyczne, informacyjne lub integracyjne, które zazwyczaj realizowane są na terenie Zespołu Placówek w Łukowie lub w razie potrzeby poza placówką. Zazwyczaj prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów i zaproszonych specjalistów). Tematyka dostosowywana jest do potrzeb uczestników spotkań.

Informacje o planowanych spotkaniach będą wysyłane z pośrednictwem dziennika elektronicznego, przekazywane przez wychowawców klas oraz umieszczone na plakatach na terenie szkoły oraz stronie internetowej Zespołu Placówek w Łukowie oraz profilu na Facebook.

Koordynatorzy Grupy Wsparcia: Karolina Turska, Anna Strzyżewska, Dominika Tuszyńska.

Aktualności – rok szkolny 2023/2024

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

 

Aktualności – rok szkolny 2022/2023

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

GRUPA WSPARCIA W KINIE HELIOS

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

Wróć na górę