Godło Polski

Materiały do samodzielnej pracy 2019/2020

UWAGA!

Zmiana planu zajęć na czas trwania nauki zdalnej dla uczniów realizujących podstawę programową dla uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową i autyzmem. Zajęcia zaczynamy o godzinie 9.00. Uczniowie pozostałych klas SOSW i ORW mają konsultacje z nauczycielami, terapeutami i materiały na stronie internetowej.  

plan_szkoła_podstawowa     plan Szkoła Branżowa I st                         

plan szkoły przysposabiającej do pracy

Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz mając na uwadze dobro naszych uczniów i wychowanków przygotowaliśmy materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu. Są to propozycje nauczycieli i terapeutów pozwalające na utrwalenie poznanego materiału na zajęciach lekcyjnych oraz spędzenie czasu w ciekawy i pożyteczny sposób. Materiały będą systematycznie uaktualniane.

Oprócz ćwiczeń intelektualnych i manualnych przypominamy o aktywności fizycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego zalecają, by dzieci w miarę swoich możliwości korzystały z aktywności fizycznej z zastosowaniem zasad zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia przez najciemniej 30 minut dziennie.

Zachęcamy również do czytania – wirtualna biblioteka

Szkoła podstawowa:

Klasa I – wychowawca p. Agnieszka Sójka

Klasa Ia – wychowawca p. Marta Matusiak

Klasa IIb/IIIab – wychowawca p. Małgorzata Badurka

Klasa IVa – wychowawca p. Iwona Sulej

Klasa Va – wychowawca p. Bożena Tryboń

Klasa IVb/Vb – wychowawca p. Dorota Trochimska

Klasa VIb – wychowawca p. Ewa Bajora

Klasa VIIa/VIIIa – wychowawca p. Renata Mościcka

Klasa VIIb/VIIIb – wychowawca p. Elżbieta Abramek

Branżowa Szkoła I Stopnia:

Klasa Iabr – wychowawca p. Wojciech Kokosiński

Klasa Ibbr – wychowawca p. Ewa Krupa

Klasa IIabr – wychowawca p. Ewa Krupa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

Klasa Iazp – wychowawca p. Ewa Listopad

Klasa Ib/IIa/IIIbzp – wychowawca p. Agnieszka Nawrocka

Klasa IIbzp – wychowawca p. Agnieszka Koźlak

Klasa IIIazp – wychowawca p. Agnieszka Dybciak

Grupy ORW

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

grupa V

grupa VI

grupa VII

grupa VIII

grupa IX

grupa X

Zajęcia specjalistyczne:

zajęcia z pedagogiem szkolnym

logopedia / logopedia we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

gimnastyka korekcyjna

integracja sensoryczna

program ćwiczeń integrujących odruchy

sensoplastyka

rehabilitacja

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Zajęcia Tyflopedagogiki

Tomatis

Terapia ręki

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Program „Za życiem”

Internat

Świetlica

 

 

Wróć na górę