Godło Polski

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w dniach 14,15,16 maja 2024 roku /wtorek, środa, czwartek/.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym – 10,11,12 czerwca 2024 roku /poniedziałek, wtorek, środa/.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 W TERMINIE GŁÓWNYM:

– język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

– matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W TERMINIE DODATKOWYM:

– język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

– matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania

 

Arkusz standardowy

Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 19. Komunikatu1

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

do 135 minut

 1 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

– Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

– Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

– Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

– Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM:  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE:  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

W ZAKŁADCE POŚWIĘCONEJ EGZAMINOWI ÓSMOKLASISTY DOSTĘPNE SĄ:

– INFORMATORY O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/2024/

– KOMUNIKATY O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/

– PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2023/jezyk_polski/OPOP-800-2305.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2023/matematyka/OMAP-800-2305.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2023/jezyk_angielski/OJAP-800-2305.pdf


Wróć na górę