Godło Polski

Dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą:

  • 02.11.2023r.
  • 03.11.2023r.
  • 02.05.2024r.
  • 31.05.2024r.
  • 14.05.2024r. 15.05.2024r i 16.05.2024r. – dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VIII
Wróć na górę