Godło Polski

Po lekcjach

Klub odkrywców

„Klub Odkrywców – Ścieżkami Pamięci” został utworzony w 2002 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie, którzy nawiązali współpracę z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie i przystąpili do projektu realizowanego przez ten ośrodek mającego na celu odkrywanie małych ojczyzn. W 2010 roku powstał Zespół Placówek w Łukowie. Opiekunowie klubu postanowili kontynuować działalność w tejże placówce.

Program stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształcenia postawy otwartości wobec świata, a w szczególności poznania swojego miejsca zamieszkania czyli „małej ojczyzny” oraz zagadnień związanych z kulturą Ziemi Łukowskiej.

Podczas naszych spotkań w każdą w rocznicę wybuchu II wojny światowej przybliżamy uczniom przebieg działań wojennych na terenie Ziemi Łukowskiej we wrześniu 1939 roku. Uczniowie obejrzeli film pt. „II wojna światowa – historia prawdziwa”.

Odwiedzamy Muzeum Regionalne w Łukowie. Uczniowie mają możliwość obejrzenia wystaw tam przygotowanych.  Zapoznają się również z pracami twórców ludowych naszego regionu tj. rzeźby, tkaniny, naczynia gliniane, artykuły kowalskie.

Uczniowie pod kierunkiem opiekunów klubu przygotowali liczne prace fotograficzne, które zostały wysłane na konkurs powiatowy pt. „Piękno Ziemi Łukowskiej w 4 porach roku”. Uczniowie brali udział w otwarciu wystawy pokonkursowej i rozdaniu dyplomów i upominków.

Zainspirowani tradycjami ludowymi poznajemy zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem.

20 lat minęło…

 Klub odkrywców „Ścieżkami pamięci” świętuje w tym roku swoje dwudziestolecie istnienia. Drugą dekadę już uczniowie Zespołu Placówek pod okiem opiekunów pp. Agnieszki Szaniawskiej i Emilii Olek oraz p. Mariusza Zaniewicza poznają dziedzictwo kulturowe Ziemi Łukowskiej a przez to kształtują swój szacunek wobec tradycji. Wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasz klub oraz aktywnie uczestniczyli przez te lata w zajęciach klubu, serdecznie dziękujemy.

 Oto fotorelacja z naszych zajęć w ostatnim czasie

Wróć na górę