Godło Polski

Klub Wolontariatu

Prawa i obowiązki

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony przewodniczącej lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej przewodniczącą Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu, takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  • zasada troski o los słabszych,
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.
Wróć na górę