Godło Polski

Klub Wolontariatu

Plan pracy

Lp.
Zadania do realizacji Osoba odpowiedzialna
Termin
1 Tworzenie klubu, rekrutacja. Iwona Abramek,
nauczyciele-wolontariusze
wrzesień, cały rok
2 Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klubu, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. Iwona Abramek wrzesień, cały rok
3 Spotkanie informacyjne. Zapoznanie wolontariuszy z Kodeksem etycznym i Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu. Iwona Abramek wrzesień
4 Obchody Światowego Dnia Wolontariusza. Agnieszka Szaniawska,
Aneta Osińska + wolontariusze
5 grudnia
5 Współpraca z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim. wszyscy wolontariusze wg potrzeb, cały rok
6 Udział w akcjach charytatywnych, kwestach oraz zbiórkach darów, np.:
– ,,POLACY- RODAKOM”
Agnieszka Szaniawska, Aneta Osińska,
Renata Bednarczyk + wolontariusze
grudzień,

cały rok

7 Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki w Łukowie.
Mariusz Zaniewicz +
wolontariusze
wg potrzeb, cały rok
8 Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem ,,Caritas” przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, działającym pod opieką ks. Roberta Ponikowskiego:-akcja ,,Kromka chleba dla sąsiada”,

– Bożonarodzeniowa zbiórka żywności /Biedronka, Stokrotka, Kaufland/

– Wielkanocna zbiórka żywności /Biedronka, Stokrotka, Kaufland/.

Beata Osiak + wolontariusze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb,

cały rok

wrzesień

grudzień

marzec

9 Współpraca z Punktem Charytatywnym działającym przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Beata Osiak + wolontariusze wg potrzeb, cały rok
10 Współpraca z Kołem Wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie. Lidia Jasińska + wolontariusze wg potrzeb, cały rok
11 Współpraca ze  Szkolnym Kołem PCK działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Łukowie. Iwona Abramek + wolontariusze grudzień/marzec
12 Podejmowanie zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły. wszyscy wolontariusze wg potrzeb,    cały rok
13 Podsumowanie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018. Iwona Abramek czerwiec

 

Wróć na górę