Godło Polski

Rekrutacja

Szkoła Branżowa I Stopnia

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Branżowej I Stopnia o kierunku kształcenia cukiernik.

       

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Branżowej I Stopnia
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

– wyniki egzaminów ósmoklasisty

podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły branżowej cukiernik

podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły branżowej-cukiernik

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Branżowej I Stopnia o kierunku kształcenia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie zdobywają kwalifikacje z zakresu:

-montażu systemów suchej zabudowy,

-wykonywania robót malarsko – tapeciarskich,

-wykonywania robót posadzkarsko- okładzinowych.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w specjalistycznej pracowni suchej zabudowy na ćwiczeniowych stanowiskach symulacyjnych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat, który daje uprawnienia do pracy na terenie całej Europy.

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Branżowej I Stopnia
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

– wyniki egzaminu ósmoklasisty

wniosek do Dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły branżowej monter

podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły branżowej-monter

Wróć na górę