Godło Polski
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „REHABILITACJA 25+”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „REHABILITACJA 25+”
28.06.2023

Zespół Placówek w Łukowie po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu PFRON „Rehabilitacja 25+” na rok szkolny 2023/2024. Program skierowany jest do absolwentów ORW, OREW lub Szkół Przysposabiających do Pracy powyżej 25 r.ż., z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami: od 28.06.2023 r. do 07.07.2023 r.

Miejsce składania wniosków:  sekretariat szkoły w godzinach 730 – 1530.

Wniosek można pobrać w załączniku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

WNIOSEK Rehabilitacja 25+

REGULAMIN Rehabilitacja 25+


Wróć na górę