Godło Polski
Aktywna Tablica 2021

Aktywna Tablica 2021
12.11.2021

We wrześniu 2021 roku przystąpiliśmy do  rządowego programu „Aktywna Tablica”. Po złożeniu wniosku oraz pełnej akceptacji Starostwa Powiatowego w Łukowie otrzymaliśmy dofinansowanie na 43750zł, za które szkoła zakupiła Monitory interaktywne z programami dostosowanymi do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz autyzmem. W skład zestawu weszły monitory interaktywne oraz specjalistyczne oprogramowanie do zajęć:

Po szkoleniu poprowadzonym przez p. Janusza Zarzyckiego, dotyczącym wykorzystania w codziennej pracy monitora interaktywnego ze specjalistycznym oprogramowaniem wiele osób postanowiło wdrożyć zdobyte umiejętności podczas pracy z uczniami. Tak nowoczesny sprzęt pozwolił wielozmysłowo (obraz, dźwięk, demonstracja, działanie praktyczne) oddziaływać podczas zajęć  na ucznia oraz zmotywować go i uatrakcyjnić pracę.
Pani Iwona Sulej przeprowadziła szkolenie na temat wykorzystania monitora interaktywnego  podczas prowadzenia zajęć zdalnych, co wielu nauczycielom ułatwiło pracę, ukazało nowe możliwości w prowadzeniu zajęć. Wszystko to spowodowało skuteczniejszą i pełniejszą realizację celów lekcji, a tym samym zapisów zawartych w podstawie programowej. Praca z programami specjalistycznymi zakupionymi w ramach programu „Aktywna Tablica” na monitorach interaktywnych znacznie wspomogła terapię logopedyczną, rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno – emocjonalnych u dzieci ze spektrum autyzmu. Tak dobrany zestaw narzędzi i pomocy edukacyjnych umożliwił wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami ze SPE i niepełnosprawnością intelektualną. Posługiwanie się TIK przyczyniło się do podniesienia efektów pracy terapeutycznej. Zalety dotykowego monitora odkrywają uczniowie również podczas zajęć rewalidacyjnych, kół zainteresowań, jak również podczas zajęć feryjnych „Tropiciele zimowych przygód”. Wszyscy uczniowie oraz bardzo wielu nauczycieli  rozwinęło swoje kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystuje je na zajęciach. Realizacja projektów edukacyjnych przełożyła się na zwiększenie kompetencji społecznych uczniów oraz rozwój ich kreatywności.

W sposób naturalny rozwinęła się również praca zespołowa nauczycieli, którzy często z własnej inicjatywy chętnie się spotykali, wymieniali się doświadczeniami w korzystaniu z monitora interaktywnego i otrzymanych programów oraz zastosowaniu TIK w pracy.  Nauczyciele w ramach sieci współpracy prowadzili lekcje otwarte, wymieniali się doświadczeniem oraz pomysłami dobrych praktyk. Podczas omawiania każdej lekcji nauczyciele udostępniali materiały własne do wykorzystania podczas zajęć z tablicą interaktywną. Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń wpłynęła na efektywniejsze wykorzystanie TIK w pracy z uczniem.
Nauczyciele naszej szkoły nie tylko w ramach zawiązanych sieci, ale również na stronie szkoły udostępniali opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady dobrych praktyk. Oto linki do niektórych z nich:

https://drive.google.com/file/d/1KQ4_BzNwM0q-mtMFlcHz0CjjcuCteZWS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C-Wf_SzG_T6DvBhVBPBpCnhfCX9TQswV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g2Z-Rk31xnGuCmJwVulJQ6zlz3m6JqWm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hYTPAZ8Fh-sc80zCulgM1lyDahHtrXqQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wu8TzGcxkL21O7cqYQWK1sS-s1BVmXbx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13P2kgrUwDqGtHJnvMWS9BFA76_IImSQs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xY4rVAQK0l223vD0uQrQbW4bGhEhx6UD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YToPP1ojLoEm-IeGaKkoPBvcxjqxjMmy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZO4qOs7KstvhuSNDExnWiUrhE5KshRqN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1bPkj9gE2ULB9krhlh_gIWtov8hbg4-_o?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1hrDd4fKBEc3nV7mvgmv43CG0pxP9Cyp6

Oprócz lekcji otwartych realizowanych w ramach sieci współpracy w szkole przeprowadzono dwa szkolenia dla rodziców podczas Grupy Wsparcia. Widocznym zatem efektem Programu „Aktywna tablica” jest wykorzystanie umiejętności TIK podczas zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami oraz Zespołów działających w naszej szkole.

Program „Aktywna Tablica” wniósł wiele dobrego do naszej szkoły. Dzięki pozyskanym funduszom szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, które stosowane podczas zajęć wpływa na efekty pracy. W warsztacie pracy wielu nauczycieli ważne miejsce zajęło stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych na zajęciach z uczniami, jak również w fazie przygotowania się do lekcji.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!


Wróć na górę