Godło Polski

OGŁOSZENIE
03.06.2021

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie informuje, że dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  jest 4 czerwca 2021. W tym zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzą nauczyciele, zgodnie z ustalonym planem.

 

Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek


Wróć na górę