Godło Polski

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW, UCZNIÓW i NAUCZYCIELI
16.12.2021

W okresie od 23 grudnia 2021 r. do 01 stycznia 2022 r. trwa zimowa przerwa świąteczna.

W uzgodnieniu z Radą Rodziców w dniach 20 i 21 grudnia 2021 roku i w dniach 3,4,5 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia, we wszystkich szkołach SOSW i ORW  będą prowadzone stacjonarnie zgodnie z planem na terenie placówki.

Do dyspozycji Państwa są pedagodzy, psycholog i wszyscy terapeuci naszej placówki.

Zapraszamy wszystkich uczniów i wychowanków,  u których nie występują objawy choroby i którzy nie mają kontaktu z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem COVID – 19.

 Udział w zajęciach odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności ze strony rodziców uczniów i wychowanków. 

 Dzień 22 grudnia 2021 r. i 07 stycznia 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach od 7.30 – 14.00. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z planem pracy dla uczniów klas I – III.

 Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie.


Wróć na górę