Godło Polski

OGŁOSZENIE dla uczniów szkół SOSW i ich rodziców 12.11.2020
12.11.2020

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 16 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 roku zajęcia w klasach I-III odbywają się  zgodnie z planem stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach zdalnych.

Zajęcia w ramach WWR i Programu „Za życiem” odbywają się na wniosek rodziców – stacjonarnie.

  1. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Od 16 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 roku zajęcia odbywają się zdalnie zgodnie z planem.

  1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Od 16 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 roku zajęcia odbywają się zdalnie zgodnie z planem.

  1. INTERNAT

W internacie przebywają uczniowie klas I – III i uczniowie, mieszkańcy internatu,  którzy nie mają zapewnionych warunków do nauczania zdalnego.

O możliwości skorzystania z opieki w internacie rodzice informują telefonicznie wychowawcę internatu.


Wróć na górę