Godło Polski

OGŁOSZENIE dla uczniów i wychowanków ORW i ich rodziców 12.11.2020
12.11.2020

Wychowankowie ORW biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych na wniosek rodziców, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Uczniowie realizujący podstawę programową, realizujący obowiązek w szkole podstawowej specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy uczestniczą w zajęciach zdalnych.

Wszystkim uczniom i rodzicom o obowiązkowej realizacji obowiązki nauki również w sposób zdalny. W przypadku trudności, proszę rodziców o kontakt z wychowawcą klasy.


Wróć na górę