Godło Polski

Programy

Profilaktyczny

W ramach PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO od września 2002r. działa w naszej Placówce program edukacji ratowniczej pod nazwą „Uczymy się żyć bezpiecznie”. Jego autorkami są panie: Ewa Bajora, Agnieszka Koźlak i Małgorzata Wielgosz. Bezpieczeństwo uczniów to jeden z głównych priorytetów pracy szkoły. Jest to także nieodzowny czynnik gwarantujący odpowiednią jakość codziennego życia. Głównym celem programu stało się więc uświadomienie uczniom zagrożeń na jakie mogą napotkać zarówno na terenie szkoły jak i poza nią oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

W celu realizacji postawionych zadań nawiązano współpracę z wieloma instytucjami, m.in. Komendą Powiatową Policji w Łukowie, KRUS-em, Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie. Wdrażanie programu rozpoczęliśmy od spotkania społeczności uczniowskiej z przedstawicielem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, aby z początkiem roku szkolnego przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z dróg, zachowania się na jezdni i ulicy, by droga do szkoły i ze szkoły stała się w pełni bezpieczna.

W celu wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych uczniowie odbyli cykl zajęć prowadzonych przez słuchaczki V semestru pielęgniarstwa Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. Były to zajęcia bardzo ciekawe, urozmaicone ćwiczeniami w praktycznym opatrywaniu symulowanych ran oraz z fantomem. Uczniowie mogli na nim przećwiczyć akcję ratowniczą przy utracie oddechu i akcji serca. Tylko nieliczni mieli wcześniej okazję uczestniczyć w takich ćwiczeniach, więc z dużym zainteresowaniem słuchali, obserwowali i brali udziałw zajęciach.

Kontynuacją tego rodzaju spotkań były lekcje prowadzone przez pielęgniarkę szkolną panią Barbarę Momot. Ich celem było podobnie jak poprzednio, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz wiedzę dotyczącą profilaktyki niektórych zagrożeń, np. jak unikać poparzeń słonecznych, zatruć lekami i innymi środkami.

Zdobytą wiedzę uczniowie klas gimnazjalnych i zawodowych mogli wykorzystać w Konkursie Wiedzy Ratowniczej.

Dla uczniów klas młodszych przygotowano konkurs plastyczny „Ratownicy w akcji”

Większość uczniów naszej Placówki to mieszkańcy wsi, dzieci rolników, często pracujące na terenie gospodarstwa rolnego swoich rodziców czy dziadków. Z myślą o nich organizowano spotkania z przedstawicielem KRUS-u oraz przeprowadzono prelekcję dla rodziców na temat: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas prac w gospodarstwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstwa rolnego”.

Realizacja zadań zawartych w programie pozwoliła wyposażyć uczniów w odpowiednią wiedzę z zakresu opracowywanych treści, a dzięki swej różnorodności, stała się uatrakcyjnieniem życia Szkoły.

Wróć na górę