Godło Polski

Programy

Integracyjny

Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do życia w normalnym środowisku nie może odbywać się w instytucjach izolowanych społecznie, w oderwaniu od autentycznego życia. W przyszłości dziecko takie jako osoba dorosła musi żyć wśród ludzi, musi więc już na etapie szkolnym nauczyć się norm postępowania, które wszystkich obowiązują.

Nie można stwarzać barier pomiędzy ludźmi ze względu na ich ograniczenia. Wszelka izolacja w dzieciństwie prowadzić będzie do dodatkowych stresów i obciążeń w późniejszym życiu. Szkoła jako naturalne środowisko wychowawcze, powinna stwarzać warunki do nawiązywania kontaktów interpersonalnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z ich zdrowymi rówieśnikami.

Dlatego też w naszej szkole wprowadzono „Program integracji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie ze środowiskiem społecznym”

Nawiązaliśmy stałą współpracę z:

 • Zespołem Szkół w Gręzówce
 • Zespołem Szkół w Krynce
 • Zespołem Szkół w Gołąbkach
 • Szkołą Podstawową w Tuchowiczu
 • Gimnazjum Nr 3 w Łukowie
 • Szkołą Podstawową Nr 4 w Łukowie
 • Szkołą Podstawową w Adamowie

Kontakty naszych uczniów z młodzieżą ze szkół masowych akceptowane są przez obie grupy dzieci. Spędzają one wspólnie czas rywalizując na niwie sportowej, bawiąc się wspólnie na dyskotekach, uczestniczą w warsztatach matematycznych. Wspólne gry i zabawy sprawiają wszystkim wiele radości. Wzajemne interakcje z dziećmi pełnosprawnymi przyczyniły się do:

 • Podnoszenia kultury zachowania naszych uczniów
 • Nabywania umiejętności współżycia w grupie
 • Dbałości o wygląd estetyczny
 • Nabierania pewności siebie i swojej wartości
 • Poszerzenia wiadomości i umiejętności szkolnych
 • Pozytywnego nastawienia uczniów szkół masowych do odbioru problemów ludzi niepełnosprawnych intelektualnie
Wróć na górę