Godło Polski

Programy

Ekologiczny

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody powinno odbywać się już w najwcześniejszych latach życia dziecka. Drobne, zdawałoby się nic nieznaczące doświadczenia, jakie są udziałem dzieci, postawy, z jakimi się stykają i co przeżywają, kształtują ich stosunek do przyrody. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest uwrażliwianie dzieci na przyrodę, zainteresowanie nią, wyrobienie chęci jej poznawania, uczulenie na jej piękno, budzenie zrozumienia dla życia zwierząt, ich roli w przyrodzie i znaczenia dla gospodarki człowieka

Dzieci świetnie potrafią obserwować i wiedzą dokładnie, co się wokół nich dzieje, dlatego łatwo włączyć je do działań na rzecz ochrony naszego środowiska. W związku z tym od wielu lat w Zespole Placówek realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej, którego adresatem są wszyscy uczniowie . Celem Programu jest kształcenie postaw ekologicznych, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna. Nasz Program zakłada obserwacje, dobre uczynki dla przyrody, wycieczki, akcje na rzecz przyrody.

Aby nauczyć dzieci rozumienia przyrody i jej potrzeb coraz częściej wychodzimy z sali lekcyjnej. Systematycznie bierzemy udział w akcjach Sprzątanie Świata, Ratujmy kasztanowce i Dniu Ziemi. Nasz udział w w/w przedsięwzięciach jest bardzo owocny. Corocznie zajmujemy czołowe miejsca w konkursie powiatowym, miejskim oraz regionalnym.

Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy ekologiczne: teoretyczne, plastyczne, recytatorskie, fotograficzne.

Oddziaływanie na otoczenie w celu spopularyzowania problemów ochrony przyrody nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy z władzami powiatu i województwa. Od wielu lat nasze przedsięwzięcia ekologiczne są wspierane finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Łuków.

Dzięki wsparciu finansowemu w/w instytucji nasi uczniowie mogli poznać osobliwości flory i fauny : Poleskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Kampinoskiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Rezerwatu Jata, itd.

Najbardziej widocznym efektem owocnej współpracy z WFOŚiGW oraz Starostwem Powiatu Łuków jest wygląd otoczenia budynku starej szkoły oraz zagospodarowanie zielenią terenu wokół nowego gmachu.

Poprzez takie działania chcemy kreować wśród uczniów właściwą postawę wobec przyrody. Troska o jej stan staje się wówczas nie tyle obowiązkiem, ale przyjemnością i potrzebą.

 

Wróć na górę