Godło Polski

Programy

Czytelniczy

Program podnoszący poziom czytelnictwa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie funkcjonuje od roku szkolnego 2001/2002. Został opracowany i wdrożony, aby pomagać uczniom w opanowywaniu umiejętności czytania nie tylko w sensie rozumienia czytanych tekstów, lecz także w samej technice czytania. Umiejętność ta w dużym stopniu decyduje o odnoszeniu sukcesów nie tylko w nauce języka polskiego, ale i wszystkich przedmiotów nauczania, jest podstawą przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych dzieci oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Drugim ważnym celem, realizowanym w ramach tego programu, jest popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Podejmujemy różnorodne działania, np.: lekcje biblioteczne, konkursy o tytuł „Mistrza czytania”, konkursy wiedzy o książce, szkolne i pozaszkolne konkursy plastyczne na temat omawianych książek czy twórców literatury dziecięcej i młodzieżowej, konkursy recytatorskie ( Pory rokuw poezji ).

Uczniowie chętnie uczestniczą w spotkaniach z książką w ramach lekcji bibliotecznych organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie.

Dużym osiągnięciem stał się dwukrotnie organizowany przez nasz Zespół Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Specjalnych „Krajobraz słowem malowany”. Był on okazją dla opiekunów z różnych placówek do wymiany doświadczeń oraz prezentacji dorobku i osiągnięć w pracy z uczniami, a uczniów zachęcał do czytania tekstów poetyckich.

Kilkakrotnie braliśmy udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie, w których zdobywaliśmy nagrody i wyróżnienia (np. „Moja ulubiona legenda – projekt okładki książki”).

Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej wielokrotnie reprezentowali naszą placówkę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Ks. J. Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” organizowanym przez ŁOK, a w grudniu 2005r. uczennica Aneta Szafrańska otrzymała wyróżnienie za recytację wierszy pt.: Matka i Spieszmy się.

To tylko niektóre spośród realizowanych działań. Praca nad programem nadal trwa i przynosi oczekiwane efekty.

Wróć na górę