OTWARCIE SALI TERAPEUTYCZNEJ WYPOSAŻONEJ W URZĄDZENIE C-EYE

Serdecznie zapraszamy