REHABILITACJA 25 PLUS – ZAJĘCIA W SZKOLE

Zajęcia z wykorzystaniem elementów polisensoryki i muzykoterapii. Opracował: G. Gomółka, W. Kokosiński