ERASMUS+ SPOTKANIE INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci zakwalifikowanych do projektu „Mobilność bez barier” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 września 2022 o godzinie 14.15 w świetlicy internatu.