SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci zakwalifikowanych do projektu „Mobilność bez barier” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 o godzinie 8.15 w świetlicy internatu.