SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci zainteresowanych wyjazdem do Grecji w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2022 w świetlicy internatu.