Godło Polski

Ogłoszenie!
09.04.2021

Łuków dnia 09 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 561 z 2021 r.)

przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze, będą zorganizowane w następujący sposób:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 12 kwietnia 2020 r. zajęcia w klasach I-III odbywają się  zgodnie z planem stacjonarnie.

Uczniowie klas :

– VI a – wych. p. B. Tryboń,

– Vb/VI b – wych. P. D. Trochimska,

– VIII – wych. P. R. Mościcka,

uczestniczą w zajęciach stacjonarnych zgodnie z planem lekcji

Zajęcia w ramach WWR i Programu „Za życiem” odbywają się na wniosek rodziców – stacjonarnie.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Od  12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021  zajęcia nadal prowadzone będą zdalnie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Od  12 kwietnia 2021 r. wszystkie  zajęcia odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem zajęć.

INTERNAT

W internacie przebywają uczniowie klas I – III, szkoły branżowej I stopnia i uczniowie, uczniowie klas dla których zajęcia prowadzonych stacjonarnie mieszkańcy internatu,  którzy nie mają zapewnionych warunków do nauczania zdalnego.

O możliwości skorzystania z opieki w internacie rodzice informują telefonicznie wychowawcę internatu.

 ORW

Wychowankowie ORW biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych za zgodą rodziców.

Zgodnie z procedurami zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00. Grupy: II, III, IV, VI, VII, VIII, X a kończą o godzinie 13.30, a grupy I i V  o godzinie 14.15.

Wszystkim uczniom i rodzicom przypominam o obowiązkowej realizacji obowiązki nauki również w sposób zdalny. W przypadku trudności, proszę rodziców o kontakt z wychowawcą klasy.

Wszystkich rodziców bardzo proszę o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Bardzo proszę o przyprowadzanie tylko i wyłącznie dzieci zdrowych. W sytuacji, gdy ktoś z członków rodziny wspólnie zamieszkujący jest chory, przeziębiony,  proszę o nieprzyprowadzanie dzieci do placówki.

W przypadku pytań zawsze Państwo możecie skontaktować się z wychowawcą klasy, psychologiem, pedagogiem lub dyrekcją placówki

 

Dyrektor Zespołu Placówek

Danuta Kowal


Wróć na górę