ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE
ZDROWIE -RUCH -ZABAWA

 

 Od września  roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole odbywają się zajęcia sportowo- rekreacyjne Zdrowie- Ruch- Zabawa. Program przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Placówek którzy z własnej chęci chcą aktywnie spędzać wolny czas i poświęcić się aktywności ruchowej. Inicjatorkami programu są p. Renata Mościcka i p. Małgorzata Bujak. Zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym cieszą się w szkole dużą popularnością,  mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. To na tych właśnie zajęciach kształtują się najlepiej czynne zainteresowania sportowe, uczniowie poszukują tzw. sportu całego życia. Uczniowie uczestnicząc w powyższych zajęciach mogą  w pełni zaspokoić potrzeby ruchu, a ponadto mogą zregenerować siły fizyczne i psychiczne rozwijać sprawność psychomotoryczną, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.