PŁYWANIE I AKTYWNOŚĆ SPORTOWO – REKREACYJNA

NA BASENIE

Jedną z podstawowych form aktywności ruchowej w naszej szkole są zajęcia na pływalni - Delfinek . Cieszą się one dużą popularnością wśród uczniów. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność uczniów, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe: odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Pływanie jest, zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka, odpręża i relaksuje, można je uprawiać dla przyjemności i dla rozrywki przez całe życie bez względu na przejawiany stopień sprawności. Zajęcia na basenie mają również ogromne działanie korekcyjne. Przyczyniają się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepiania klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc. Taka forma aktywności ruchowej, przynosi  zadowolenie i radość uczniom, poprawia ich zdrowie, uspołecznia, integruje, uczy bezpiecznego zachowania się na basenie i akwenach wodnych. Jest doskonałą formą rekreacji i rehabilitacji, stwarza możliwości odniesienia sukcesów na miarę swoich możliwości, uczy stylowego pływania tak, by w miarę możliwości móc sprawdzić się w roli zawodnika.

 

ĆWICZENIA PIERWSZEGO ETAPU UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA PŁYWANIA

1.Czynności ruchowe w środowisku wodnym

2. Zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnia wody

3. Opanowanie oddychania w środowisku wodnym

4. Zapoznanie się z wyporem wody

5.Nauka opanowania leżenia na piersiach  i grzbiecie

6. Opanowanie ruchów kończyn dolnych podczas pływania

7. Pływanie elementarne

    

    

    

 

Zajęcia na pływalni prowadzą: Grzegorz Celiński, Renata Mościcka, Małgorzata Bujak, Mariusz Zaniewicz.