Zagospodarowanie zielenią terenu wokół  nowego budynku

         20 października 2006 roku  oddano do użytku  nowo wybudowany gmach szkolny. W związku z tym należało zagospodarować zielenią jego otoczenie. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie oraz z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Powiatu Łuków. Obie te instytucje wspomagały finansowo nasze przedsięwzięcia. Wszystkie prace takie jak: równanie terenu, utwardzanie, wysiew trawy wykonano systemem własnym. Największego wysiłku wymagało uporządkowanie terenu wokół nowego gmachu szkolnego bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych. Dokonali tego w ramach czynu społecznego chętni    nauczyciele    oraz   pracownicy    obsługi     Zespołu  Szkół  Specjalnych im. M. Konopnickiej w Łukowie. Prace te rozpoczęto już w drugiej połowie sierpnia 2006 roku. Następnie wolne powierzchnie wokół budynku oraz na dziedzińcu wewnątrzszkolnym  nawieziono torfem, wyrównano teren i wysiano trawę.     W dalszej kolejności wytyczono klomby wokół gmachu szkolnego i otoczone je rolborderami z kostki kamiennej w różnych kolorach ( grafit, szary, czerwony, czarny ) .Tak przygotowane tereny obsadzono sadzonkami głownie roślin iglastych. Ponieważ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną edukacja teoretyczna winna być poparta praktyką, dlatego też uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej, wspólnie z nauczycielami i rodzicami posadzili zakupione sadzonki: kosodrzewiny, thui, jałowca płożącego, świerków, dereni, trzmieliny, migdałka i wrzosów. Następnie sadzonki roślin iglastych obsypano korą sosnową. Po zasadzeniu roślin  i zasianiu trawy obiekt szkolny nabrał estetycznego wyglądu.  Okazy roślinne będą stanowiły naturalną bazę   dydaktyczną, między innymi na lekcjach biologii, języka polskiego, plastyki, przyrody. W przyszłości rośliny te będą stanowiły barierę ochronną, która odizoluje tereny szkolne od sąsiedztwa kanału burzowego i placu targowego.        
 

Powrót -  program ekologiczny