ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

        Uczniowie mający trudności w nauce objęci są rewalidacją indywidualną w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych lub wyrównawczych. Odbywają się one w grupach i dają uczestnikom możliwość rozwijania zaburzonych funkcji i wyrównywania braków powstałych w toku lekcyjnym. Nauczyciele specjaliści dobierają metody i formy pracy, które wyzwalają aktywność uczniów i ich ukryty potencjał. Dzięki temu uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Młodzież ma możliwość cieszyć się ze swoich mniejszych czy większych sukcesów. Uczy się także pokonywać trudności i doskonalić swoje umiejętności.

Oferta - powrót