Godło Polski

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/18 przysługuje uczniom następujących klas w kwotach:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim –

· Szkoła podstawowa – Klasa VI – 325 zł,

· Gimnazjum – klasa III – 350 zł,

· Szkoła zawodowa – klasy I-III – 390 zł.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym –

o Szkoła podstawowa

– Klasy I – III – 175 zł,

– Klasa VI –225 zł,

o Gimnazjum – klasa III – 225 zł,

o Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225 zł.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych znajduje się na stronie internetowej szkoły lub u wychowawcy klasy.

Wniosek o dofinansowanie wyprawki_szkolnej

Wróć na górę