Godło Polski

Wykaz podręczników

W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej otrzymają podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w szkole w ramach programu rządowego „Dotacja celowa na podręczniki”. Będą one udostępnione na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Placówek w Łukowie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W sprawie podręczników dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy proszę kontaktować się z wychowawcami klas.

Ewa Kłosińska
Wicedyrektor Zespołu Placówek w Łukowie


Szkolny zestaw podręczników szkoła podstawowa (2019/2020) IV-VII

Wykaz podręczników Szkoła Branżowa I Stopnia na rok szkolny 2020/2021 – monter

Wykaz podręczników Szkoła Branżowa I Stopnia na rok szkolny 2020/2021- cukiernik

Wróć na górę