Przy stole wigilijnym ...

 

W piątkowe popołudnie 15 grudnia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Łukowie zebrali się przy wigilijnym stole wychowankowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość otworzyła p. Wicedyrektor Ewa Kłosińska, która powitała wszystkich i złożyła serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia. Pani Wicedyrektor podkreśliła znaczenie wzajemnej życzliwości i szacunku w budowaniu dobrych relacji między szkołą i rodziną uczniów. W atmosferę nadchodzących świąt wprowadziło odczytanie fragmentu Ewangelii przez p. Grażynę Ryszkowską. Rodzice, wychowankowie i nauczyciele placówki podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Świąteczna atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia sprzyjała nawiązaniu pozytywnych relacji. Zasługą rodziców i nauczycieli był również suto zastawiony stół, na którym nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw.

   

    

    

    

O dobrą organizację i uroczystą oprawę spotkania zadbały panie:  Justyna Kucharzak, Aneta Osińska, Agnieszka Pracz, Dominika Tuszyńska, choć z pomocą przyszli również inni pracownicy placówki. 

 

(Opracowały: J. Kucharzak, A. Osińska)

Aktualności