Rekrutacja do Szkoły Zawodowej
przy Zespole Placówek w Łukowie

 

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do szkoły zawodowej o kierunku kształcenia cukiernik.

   

  

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Zawodowej
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- świadectwo ukończenia Gimnazjum

- wyniki egzaminów gimnazjalnych

- podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

- podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do szkoły zawodowej o kierunku kształcenia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie zdobywają kwalifikacje z zakresu:

-montażu systemów suchej zabudowy,

-wykonywania robót malarsko – tapeciarskich,

-wykonywania robót posadzkarsko- okładzinowych.

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w specjalistycznej pracowni suchej zabudowy na ćwiczeniowych stanowiskach symulacyjnych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat, który daje uprawnienia do pracy na terenie całej Europy.

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Zawodowej
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- świadectwo ukończenia Gimnazjum

- wyniki egzaminów gimnazjalnych

- podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

- podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły