Rekrutacja do Szkoły
Przysposabiającej do Pracy
przy Zespole Placówek w Łukowie

 

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- świadectwo ukończenia Gimnazjum

- podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

- podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły