ŚWIETLICA

 

Od dnia 1 września 2006r w naszej szkole została otwarta świetlica szkolna. Jest ona czynna pięć dni w tygodniu od 1100 do 1600.

Nasza świetlica jest miejscem przyjaznym dzieciom. Staramy się unikać codziennej nudy oraz rozwijać indywidualne zainteresowania i talenty. U nas można odpocząć po lekcjach, ale również aktywnie spędzić czas. Organizujemy zajęcia manualne, umuzykalniające, czytelnicze, ruchowe i relaksacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe i konkursy tematyczne dostosowane do pór roku oraz kalendarza świąt i uroczystości. 

    

          

           

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy, wynikającego z Programu Wychowawczego szkoły. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię, inwencję twórczą. W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto chętni uczniowie codziennie pod okiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: 

 - dydaktyczno – wychowawczych  (rozmowy tematyczne,  zabawy słowne, rebusy, krzyżówki, zagadki itp.),

     

- plastycznych z wykorzystaniem różnych technik, rozwijające zdolności manualne (malowanie farbami, kredkami, pastelami, wycinanie, wydzieranie, sklejanie,  itp.), wykonane prace służą do dekoracji świetlicy,

       

- muzyczno – rytmicznych, na których uczą się  piosenek, bawią się przy muzyce,  grają na instrumentach muzycznych, słuchają utworów muzycznych,

      

- ruchowych, podczas których grają w gry zespołowe , bawią się z wykorzystaniem sprzętu sportowego w świetlicy,

      

          

- komputerowych, na których dzieci korzystają z bogatej oferty programów multimedialnych i internetu,

- w  grach i zabawach edukacyjnych,

 - czytelniczych.

Świetlica  wspomaga i uzupełnia działania szkoły.

Regulamin świetlicy

 

Oferta - powrót