Godło Polski

Samorząd

Plan pracy

 

Zadanie
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin
Wybory do Rady Samorządu
  • wybór kandydatów w klasach
  • ogólnoszkolne wybory do SU
  • przedstawienie na apelach nowo-wybranego SU i Małego SU

Wychowawcy klas

Op. SU i MSU przewodnicząca

IX
Spotkanie organizacyjne
  • przydział funkcji
  • zapoznanie z regulaminem SU
  • wybór nowych sekcji
  • propozycje do planu pracy
  • opracowanie planu pracy SU

Op. SU i MSU

IX
Spotkania rady SU
  • omawianie wykonanych zadań, podsumowanie
  • zaplanowanie sposobów realizacji nowych zadań

SU

Cały rok

 

Wróć na górę