Godło Polski

Samorząd

Plan pracy w roku szkolnym 2019/2020

TERMIN ZADANIA FORMA REALIZACJI
IX

 

1.Inauguracja roku szkolnego Przygotowanie dekoracji.

Przygotowanie uczniów do udziału w poczcie sztandarowym.

2.Wznowienie działalności SU Wybranie samorządów klasowych.

Przeprowadzenie wyborów do RADY SU.

Opracowanie planu pracy .

Ewaluacja Regulaminu SU.

3. Dzień Chłopaka Dyskoteka.

Gazetka okolicznościowa.

Dzień bez pytania chłopców.

X 1.Obchody Dnia Edukacji Narodowej Gazetka okolicznościowa.

Włączenie się w przygotowania do uroczystości.

2.Udział w Akcji ,Zbieramy nakrętki” Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

Nagłośnienie zbiórki.

Organizacja  zbiórki nakrętek.

XI

 

1.Pamiętamy o Miejscach Pamięci Zapalenie zniczy na grobach harcerzy i żołnierzy.
2.Świętujemy 100lecie Niepodległości Konkurs pod hasłem  ,,Najładniejsza gazetka w klasie na 100 lecie Niepodległości.”
3.Udział w Akcji Góra Grosza Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

Nagłośnienie zbiórki.

Organizacja  zbiórki nakrętek.

XII 1.Święta Bożego Narodzenia Okolicznościowa gazetka.
2.Podsumowanie pracy w I semestrze. Zebranie RADY SU

Ewaluacja planu

I 1.Zabawa noworoczna Włączenie się w przygotowanie dekoracji.

Wybranie muzycznych przebojów.

 

II 1.Szkolne Walentynki Organizacja poczty walentynkowej.

 

III 1.Dzień Kobiet Dzień bez pytania dziewcząt.

 

2. Pierwszy Dzień Wiosny Współpraca przy przygotowaniu gier i zabaw dla uczniów.
IV 1.Święta Wielkanocne Gazetka okolicznościowa.

 

V 1.Dzień Rodziny Włączenie się w organizację festynu.

 

VI 1.Promowanie wzorowych uczniów Podsumowanie konkursu ,,Wzorowy uczeń”

Zebranie od wychowawców listy uczniów z najlepszą średnią oraz tych , którzy nie opuścili żadnego dnia nauki.

Wykonanie gazetki informującej .

2.Podsumowanie pracy SU Zebranie podsumowujące działania SU w bieżącym roku szkolnym .

 

 

Wróć na górę