Godło Polski

Rekrutacja

Szkoła Zawodowa

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do szkoły zawodowej o kierunku kształcenia cukiernik.

        

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Zawodowej
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Gimnazjum

– wyniki egzaminów gimnazjalnych

podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

podanie_do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do szkoły zawodowej o kierunku kształcenia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie zdobywają kwalifikacje z zakresu:

-montażu systemów suchej zabudowy,

-wykonywania robót malarsko – tapeciarskich,

-wykonywania robót posadzkarsko- okładzinowych.

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w specjalistycznej pracowni suchej zabudowy na ćwiczeniowych stanowiskach symulacyjnych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat, który daje uprawnienia do pracy na terenie całej Europy.

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Zawodowej
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Gimnazjum

– wyniki egzaminów gimnazjalnych

podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie_dziecka do_szkoly

 

Wróć na górę