Godło Polski

Rekrutacja

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W celu przyjęcia dziecka do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Gimnazjum

podanie do szkoły przysposabiającej

skierowanie do szkoły przysposabiającej

 

           

     

Wróć na górę