Godło Polski

Rekrutacja

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

W celu przyjęcia dziecka do Ośrodka
Rewalidacyjno – Wychowawczego
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wniosek do ORW

skierowanie do ORW

Wróć na górę