Godło Polski

Rekrutacja

Gimnazjum

W celu przyjęcia dziecka do Gimnazjum
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

– wyniki sprawdzianu po klasie VI

podanie_do_Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie_do_szkoły

 

Wróć na górę