RADA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

przy Zespole Placówek

na rok szkolny 2015/2016

     OPIEKUN SU               

                         Anna Kołodziej, Mariusz Zaniewicz

W wyniku przeprowadzonegow dniu 28 września 2015r. głosowania  wyboru Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny   2015/2016

     PRZEWODNICZĄCYM SU został:       

              Tomasz Gajowniczek   (z liczbą głosów 20)

     Z-CĄ PRZEWODNICZĄCEGO SU została:

                Natalia Kachniarz  (z liczbą głosów 10)

     Do SU zakwalifikowali się:

Robert Oborski

Karolina Buczek

Jakub Dobrowolski

Karolina Budziszewska

(W głosowaniu wzięło udział 79 uczniów naszej szkoły.)