PSYCHOLOG

        Indywidualną opieką psychologiczną obejmowani są uczniowie nowoprzyjęci w celu właściwej adaptacji do nowych warunków szkolnych. Pomoc i porady udzielane są również uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych oraz powstających na tle konfliktów rodzinnych. Ważnymi obszarami pracy psychologa szkolnego jest wspieranie uczniów w dokonywaniu wyborów kierunku kształcenia zawodowego, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Oferta - powrót