Projekt edukacyjny

pt. „W jaki sposób przybliżyć postać patrona środowisku szkolnemu?” realizowany przez uczniów klasy Ia/IIa/IIIa gimnazjum

Zespołu Placówek w Łukowie w roku szkolnym 2013/2014 .

 

 

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy projekt edukacyjny pt. ,,W jaki sposób przybliżyć postać patrona środowisku szkolnemu?” Pomysł zrodził się z potrzeby włączenia uczniów kl.Ia/IIa i IIIa gim. w harmonogram zadań związanych z nadaniem szkole imienia. Nasze działania miały charakter zadaniowy i odbywały się w dwóch grupach projektowych. Wszystkie były ukierunkowane na przybliżenie uczniom  sylwetki Marii Konopnickiej.

Na pierwszym spotkaniu projektowym każdy członek zespołu otrzymał zadanie do wykonania, aby przygotować gazetkę ścienną o Marii Konopnickiej. Uczniowie wyszukiwali w zasobach biblioteki szkolnej i Internetu informacje na temat życia i twórczości patronki. Projektowali materiały  w odpowiednim programie komputerowym i rozmieszczali na gazetce ściennej. Poprzez swoje działania popularyzowaliśmy szczegóły z życia patronki.

A oto efekty naszych działań:

   

 

Karolina, Natalia i Karina przygotowują gazetkę o Marii Konopnickiej

 

 

W marcu zorganizowaliśmy wycieczkę do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli w celu nawiązania współpracy z uczniami i nauczycielami. Społeczność szkolna wspaniale przybliżyła nam twórczość patronki i zachęciła do kształtowania zamiłowania  do turystyki poprzez wycieczki do miejsc związanych z Marią Konopnicką.

Integracja młodych ludzi, poznawanie swoich środowisk i wymiana doświadczeń to zadania, które miały na celu poznanie życia i twórczości patronki.

   

W skupieniu oglądamy część artystyczną

 

     

 

Integrujemy się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Serokomli

 

W ramach projektu uczestniczyliśmy  w szkolnym konkursie poezji Marii Konopnickiej, który wprowadził uczniów w interesujący świat życia  i twórczości patronki, wzbudził zamiłowanie do przyrody oraz rozwinął umiejętności recytatorskie.

Jednak najwięcej trudu włożyliśmy w przygotowanie wieczornicy literackiej poświęconej Marii Konopnickiej. Zajęliśmy się wyszukaniem ciekawego scenariusza. Później rozdzieliliśmy role i zaczęła się intensywna praca.

     

Uczymy się tekstu        Ćwiczymy  pamięć

 

    

Pracujemy nad dykcją    Ćwiczymy intonację

 

Wielokrotne próby nauczyły nas cierpliwości i odpowiedzialności, bo przecież tylko razem mogliśmy stworzyć to, co zaprezentowaliśmy 12 czerwca 2014 roku podczas publicznej prezentacji projektu.

Zaproszeni zostali na nią dyrektor Danuta Kowal oraz wicedyrektorzy Ewa Kłosińska  i Marek Król. Obecni byli uczniowie gimnazjum, rodzice i nauczyciele. Wszystkim bardzo podobał się występ, czego dowodem były liczne brawa i pozytywna ocena naszej pracy.

Przygotowujemy scenografię

 

 

 

                            

Przedstawiamy prezentację multimedialną projektu

    

                   

           

Występujemy przed publicznością

                            

    

     

     

                                                        

Prace nad naszym projektem dobiegły końca. Poza wzbogaceniem wiedzy, nabyliśmy też nowe doświadczenia. Przede wszystkim wspólnie zbieraliśmy materiały, które zostały zamieszczone na wystawie w szkole. Największą satysfakcję przyniosło nam jednak zainteresowanie naszą pracą koleżanek i kolegów. Wszystkie zaplanowanie zadania dotyczące naszej Patronki zostały w pełni zrealizowane. Dały możliwość wprowadzenia działań ciekawych dla uczniów oraz pozwoliły uczestniczyć nam w wielkiej przygodzie. Przyniosło to ogromne korzyści dla uczniów, nauczycieli i samej szkoły.

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Placówek w Łukowie za przychylność w trakcie realizacji  projektu edukacyjnego oraz p. Elżbiecie Abramek  i p. Agnieszce Nawrockiej za rzetelną i fachową pomoc w czasie jego realizacji.

 

Uczniowie kl. Ia/IIa/IIIa gim.

 

(Opracowała: E. Abramek)

 

Aktualności