Plan Pracy
Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Lp.

 

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Termin

1.

Tworzenie klubu, rekrutacja.

Iwona Abramek,
nauczyciele-wolontarius
ze

 

wrzesień,       cały rok

2.

Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klubu, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

Iwona Abramek

wrzesień,       cały rok

3.

Spotkanie informacyjne. Zapoznanie wolontariuszy z Kodeksem etycznym i Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Iwona Abramek

wrzesień

4.

Obchody Światowego Dnia Wolontariusza.

Agnieszka Szaniawska,    
Aneta Osińska + wolontariusze

 

5 grudnia

5.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim.

 

wszyscy wolontariusze

wg potrzeb,    cały rok

6.

Udział w akcjach charytatywnych, kwestach oraz zbiórkach darów, np.:
 - ,,POLACY- RODAKOM”


 - ,,GÓRA GROSZA”.Agnieszka Szaniawska,               Aneta Osińska,
                           Renata Bednarczyk + wolontariusze
 grudzień,  

  
 cały rok

7.

Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki w Łukowie.

 

Mariusz Zaniewicz +
 wolontariusze

wg potrzeb,    cały rok

8.

Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem ,,Caritas” przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, działającym pod opieką ks. Roberta Ponikowskiego:

-akcja ,,Kromka chleba dla sąsiada”,

- Bożonarodzeniowa zbiórka żywności /Biedronka, Stokrotka, Kaufland/

- Wielkanocna zbiórka żywności /Biedronka, Stokrotka, Kaufland/.

 Beata Osiak + wolontariuszewg potrzeb,

cały rok

 

wrzesień

 

grudzieńmarzec

9.

Współpraca z Punktem Charytatywnym działającym przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

 

Beata Osiak + wolontariusze

wg potrzeb,    cały rok

10.

Współpraca z Kołem Wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie. 

Lidia Jasińska + wolontariusze

wg potrzeb,    cały rok

11.

Współpraca ze  Szkolnym Kołem PCK działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Łukowie.

Iwona Abramek + wolontariusze

grudzień/marzec

12.

Podejmowanie zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły.

wszyscy wolontariusze

wg potrzeb,    cały rok

13.

Podsumowanie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018.

Iwona Abramek

czerwiec

POWRÓT