Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

przy Zespole Placówek w Łukowie

na rok szkolny 2010/2011

 

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Wybory do Rady Samorządu

-         wybór kandydatów w klasach

-         ogólnoszkolne wybory do SU

-         przedstawienie na apelach nowowybranego SU i Małego SU

Wychowawcy klas

Op. SU i MSU

przewodnicząca

IX

 

 

 

Spotkanie organizacyjne

-         przydział funkcji

-         zapoznanie z regulaminem SU

-         wybór nowych sekcji

-         propozycje do planu pracy

-         opracowanie planu pracy SU

Op. SU i MSU

IX

Spotkania rady SU

-         omawianie wykonanych zadań, podsumowanie

-         zaplanowanie sposobów realizacji nowych zadań

SU

Cały rok

Rok F. Chopina

-         prezentacja

SU

X

Prowadzenie  gazetki SU

-         uaktualnianie gazetki szkolnej

-         gazetki tematyczne: Nowy rok szkolny, Bezpieczna droga do szkoły,                         Rok F. Chopina

Op. SU,

 

Op.MSU

Cały rok

Pomocna dłoń dla Pierwszaków

-         pomoc w podczas przerw, w szatni

-         upominki na ślubowanie

Op. MSU

IX-X

Dzień Chłopca

-         imprezy klasowe

-         złożenie życzeń na gazetce SU

-         apel

 

-         dyskoteka

Wychowawcy klas

Op. Sekcji porządkowo-gospodarcza. 

SU i MSU

30.IX

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     -włączenie się do obchodów Powiatowego Dnia          Edukacji Narodowej w naszej szkole

Op. SU przedstawicieleSU 

14.X

Dzień Uśmiechu

-przedstawiciele SU rozdają w tym dniu  wszystkim nauczycielom i uczniom znaczki z uśmiechem,          które należy wyeksponować w widocznym miejscu. Osoby, które mijają się na korytarzu z takimi znaczkami zobowiązane są wymienić się serdecznym uśmiechem.

SU

1.IV

11 listopada

-apel

Op. sekcji kultur.

 

Andrzejkowe spotkanie

-         dyskoteka ogólnoszkolna,

-         SU przeprowadza w czasie dyskoteki wróżby andrzejkowe

SU, sekcja porządkowa

XI

Mikołajki

-         spotkania mikołajkowe w salach

-         wizyta św. Mikołaja w klasach

 Wychowawcy,  SU

XII

 

Kiermasz świąteczny

-         stoisko z ozdobami i kartami świątecznymi

Wychowawcy klas,  SU

XII

Obchody Dnia Św.Walentego

-         propagowanie Walentynek jako dnia miłości, życzliwości i przyjaźni

-         poczta walentynkowa

-         informacja na gazetce SU, apel

-         dyskoteka

SU

 

Op.MSU

 

Opiekunowie SU

II

Dzień Kobiet

-          życzenia, uroczystości w klasach

-         apel

-         dyskoteka

Gospodarze klas, opiekun SU

Opiekunowie SU

III

Światowy Dzień Zdrowia

-         konkurs na hasło propagujące zdrowy tryb życia

-         ekspozycja najciekawszych haseł

Wychowawcy klas

SU

7.IV

Dzień Zielony

-         w tym dniu uczniowie zobowiązani są przyjść w ubiorach w kolorze zielonym

SU

21.IV

Wybory opiekunów SU i Małego SU

-         demokratyczne wybory

Rada SU

IV

Udział w ogólnopolskich akcjach:

 

-         Sprzątanie Świata

-         Ratujmy kasztanowce

-         Góra Grosza

-         Zbiórka baterii

-         Cała Polska czyta dzieciom

-         Pomagamy innym: zbiórka plastykowych kapsli, książek

Wychowawcy klas

SU i MSU

w ciągu roku szkolnego

Konkursy:

 

-         Rude Skarby, plakat Ratujmy kasztanowce

-         Konkurs na „Super klasę”

Wychowawcy klas

SU i MSU

        X