Rekrutacja do Ośrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
przy Zespole Placówek w Łukowie

 

W celu przyjęcia dziecka do Ośrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
przy Zespole Placówek w Łukowie należy dostarczyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły

- podanie do Zespołu Oświatowego o skierowanie do szkoły