METODA TOMATISA

- SŁUCHOWA STYMULACJ

 NEUROSENSORYCZNA

 

Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa®, płynąca przez specjalistyczne słuchawki, muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Są one zaskoczeniem dla mózgu.. który automatycznie zwraca na nie szczególna uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywanym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.  Metoda Tomatisa® pomaga lepiej stymulować mózg.

         Obszary zastosowania:

-        Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe

-        Zaburzenia uwagi

-        Nadwrażliwość słuchowa

-        Zaburzenia afektywne, lękowe i emocjonalne

-        Zaburzenia psychomotoryczne

-        Całościowe zaburzenia rozwoju

-        Rozwój osobisty i dobre samopoczucie

-        Lepszy głos i większa muzykalność

-        Przyswajanie języków obcych

-        Przygotowanie do porodu

       

 

Oferta - powrót