LOGOPEDA

 

W ramach działań specjalistycznych uczniowie naszej szkoły objęci są opieką logopedyczną. Obecnie z terapii prowadzonej przez dwóch logopedów korzysta około siedemdziesięciu uczniów i liczba ta systematycznie rośnie. Logopedzi zajmują się korekcją wad wymowy i terapią zaburzeń mowy.

Kompleksowa pomoc logopedyczna oprócz terapii wynikającej z niepełnosprawności intelektualnej sprzężonej z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym czy mechanicznymi uszkodzeniami w obrębie mózgu, dotyczy również pracy nad rozwojem kompetencji językowych oraz nauki czytania ze zrozumieniem i pisania.

    Gabinet logopedyczny dzięki pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego i Kuratorium Oświaty w Lublinie został wyposażony w profesjonalne pomoce pozwalające na bardziej efektywne prowadzenie terapii. Dysponujemy komputerem z mikrofonem i zestawem głośników wyposażonym w programy komputerowe: Aplikacja Logopedy, Logo – Gry, Mówiące Obrazki oraz inne dydaktyczne programy multimedialne. W terapii logopedycznej korzystamy z wysokiej klasy instrumentarium logopedycznego, mamy do dyspozycji zestawy pomocy do ćwiczeń oddechowych, relaksator, echokorektor oraz zestaw instrumentów muzycznych, pomoce do wywoływania i utrwalania głosek, doskonalenia słuchu fonematycznego a także nauki czytania i pisania.

   Realizując zadania logopedy starałamy się zachęcać rodziców do podejmowania działań mających na celu wsparcie terapii szkolnej w domu rodzinnym dziecka. W tym celu podjmujemy szereg indywidualnych rozmów  z rodzicami, w trakcie których wskazujemy na sposoby utrwalania w domu zdobytych przez dziecko umiejętności.

 

Oferta - powrót