KÓŁKO MATEMATYCZNE

 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone są przez panią Iwonę Sulej zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów Zespołu Placówek w Łukowie. Zajęcia „Kółka matematyczno - przyrodniczego” odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

       

Celem spotkań jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, wdrażanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz popularyzacja matematyki. Ponadto uczniowie podczas zajęć kształtują systematyczność i samodzielność, rozwijają umiejętność współpracy w grupie oraz współzawodnictwa. Poprzez ciekawe formy i metody pracy ukazane jest uczniom piękno i logiczna spójność matematyki.

Dla podniesienia walorów i atrakcyjności zajęć „Kółka matematycznego” uczniowie korzystają z technologii informacyjnej. Gry i programy multimedialne ułatwiają uczniom przyswajanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności matematycznych.