Godło Polski

Kalendarium

Kalendarium imprez szkolnych

2017/2018

Lp.
Rodzaj planowanych działań
Osoby odpowiedzialne
Przewidziany termin realizacji
Aspekt wychowawczy
 1  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  I. Sulej, B. Tryboń  IX R
 2  Spotkanie z policjantami

I. Abramek,
A. Kryczka-Wysokińska

 IX R, B
 3  Konkurs – „Sportowiec roku”  R. Mościcka, G. Celiński  Cały rok Z,R
4 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

B. Jakubiec, E. Olek,
I. Grzyb, M. Niedziałek,
A. Kryczka – Wysokińska, SU

X R,K,P
5 Spotkania z twórcami ludowymi

A. Dybciak, A. Koźlak,
A. Nawrocka, A. Strzyżewska

X/XI R,K,P
6

Konkurs ekologiczno-plastyczny

„Flora i fauna Poleskiego PN”

L. Piechocka, I. Sulej,
B. Michałko, M. Woźniak

XI R,E
7

Konkurs z okazji Dnia Papieskiego

B. Osiak, G. Ryszkowska

X R,P,K
8

Obchody Dnia Niepodległości

A. Szaniawska, G. Gomółka

XI P,K
9

Andrzejki

G. Gomółka, SU

XI K,I
10

Powiatowy Turniej Boccia

A. Smolak, B. Tryboń

Z,R,I
11

Kiermasze świąteczne

A. Koźlak, A. Dybciak,
A. Nawrocka,

A. Strzyżewska,
G. Gomółka

 XII i III P,R,I
12

Mikołajki

SU

XII R,K
13

Jasełka

B. Osiak, G. Ryszkowska

XII R,K
14

Zabawa choinkowa

SU, wychowawcy klas

I I,R
15

Spotkanie opłatkowe pracowników

D. Panasiuk, L. Jasińska,

M. Niedziałek

 XII  I
16

Organizacja ferii zimowych

E. Listopad, D. Trochimska, A. Nawrocka, A. Strzyżewska

II Z,I
17

Pierwszy dzień wiosny – heppening „Kwiaty dla mieszkańców miasta”

A. Dybciak, A. Koźlak,
A. Nawrocka, A. Strzyżewska, SU

 III  I,R
18

Misterium Wielkanocne

B. Osiak, G. Ryszkowska,
M. Olszewski

 III P,R,K
19

Turniej warcabowy o puchar Dyrektora ZP

R. Mościcka, G. Celiński

Z,I,K
20

Spotkanie wielkanocne pracowników

E. Krupa, M. Badurka,
M. Zaniewicz

 III I
21

Rejonowy turniej w tenisie stołowym „Sprawni Razem”

J. Kęzik, A. Łukowski,
W. Kokosiński

 II/III I,Z,R
22

Szkolne obchody „Dnia Ziemi”

M. Wielgosz, L. Piechocka,
M. Woźniak, E. Bajora

 IV Z,K,R
23

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

R. Bednarczyk,
E. Federowicz,
B. Tryboń, A. Smolak,
I. Grzyb, K. Turska,
A. Szczygielska

 IV I,K,R
24

Szkolny konkurs promocji zdrowia

A. Kryczka-Wysokińska,

pielęgniarka szkolna

 Z,R
25

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

  J. Kucharzak, M. Zaniewicz

 V P,K
26

Dzień Patrona Szkoły

E. Bajora, M. Wielgosz,
A. Pucyk, R. Bednarczyk,
E. Abramek

23 V R,K
27

Spotkanie ze strażakami

I. Abramek,
A. Kryczka-Wysokińska

 V/VI  B,R
28

Dzień Rodziny

A. Kryczka-Wysokińska,
G. Gomółka, M. Zaniewicz, SU

 29 V  I,K,R
29

Światowy dzień liczby ᴨ

I. Sulej, B. Tryboń

III R
30

XI Edycja „Orlik” Łuków 2018

J. Kęzik, A. Łukowski,
E. Federowicz,
W. Kokosiński

 V Z,I
31

Szkolny Festiwal Talentów

A. Szaniawska, E. Olek,
M. Zaniewicz

III  K,R
32

Akademia na zakończenie roku szkolnego

W. Kokosiński, I. Sulej

VI I,K

R – RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

Z – ZDROWIE – edukacja zdrowotna

K – KULTURA – wartości normy, wzory zachowań

B – BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

P – POSTAWY PATRIOTYCZNE – wychowanie do poszanowania tradycji

E- EKOLOGIA – postawy proekologiczne

I – INTEGRACJA – więzi społeczne

Wróć na górę